Shimadzu AA-6300

Mange egenskaber gør den anvenlig til både vandige- eller organiskeopløsninger

Systemet arbejder i bølgelængdeområdet 185-900 nm og inkluderer en monochromator i Czerny Turner opstilling med holografisk gitter (1800 linier/mm).

Detektorsystemet består af en fotomultiplikator for området 185-600 nm og en siliciumdetektor fra 600-900 nm, hvorved systemet giver maksimal ydelse specielt ved bestemmelse af ultrasvage sporelementer. Det optiske dobbeltstrålesystem garanterer langtidsstabilitet selv i forbindelse med flammeteknik ved høje temperaturer.

En vigtig faktor i forbindelse med natkørsel og multielement sekvenser er adgangen til lyskilder, idet det er muligt at indsætte op til seks hulkatodelamper i lampekarrusellen, hvilket gør det muligt med multielementkatoder at bestemme op til 20 elementer i en analytisk kørsel. Den fuldautomatiske lampekarrusel har en intelligent funktion for forvarmning af lamper umiddelbart før analysen starter.

Den optiske bænk i flammeversionen inkluderer en fuldautomatisk sikkerhedsboks for gasforsyning, der optimerer elementspecifik flammetemperatur, hvilket resulterer i maksimal sensitivitet. Tilmed er det muligt at forberede en automatisk brænderposition med henblik på at opnå de mest egnede hardware betingelser for hvert element.

Til nøjagtig bestemmelse af sporelementer i prøver med en kompleks matrix inkluderer systemet to metoder til baggrundskompensation som en standard feature. Først og fremmest er der deuterium- metoden til kompensation for spektrale interferenser forårsaget af molekylær absorption og partikelspredning, og dernæst er der den såkaldte ”high speed self reversal” metode, som tillader kompensation for absorptionslinier, der overlapper hinanden såvel som for struktureret baggrund.

Fremragende ydelse og højeste pålidelighed har været kendetegnende for tusinder af Shimadzu AAS over hele verden. Den nye AA-6300 bruger ved flammeteknik et titanium brænderhoved, keramisk “bead” til forstøvning, platin / iridium kapillar og et sofistikeret forstøverkammer fremstillet i polypropylen, der er resistent mod alle solventer så som stærke syrer eller organiske opløsninger anvendt i forbindelse med atomabsorptions spektroskopi. Den højeffektive nebuliseringsenhed (til forstøvning) i kombination med et stabilt dobbeltstrålet optisk system resulterer i så fremragende data som 0,350 Abs. for en 2 ppm kobberopløsning og en detektionsgrænse på 0,0015 mg/l.

Med alle disse features er systemet klart til anvendelse i forbindelse med prøver, der skal analyseres, uanset om det er vandige opløsninger eller organiske opløsninger i koncentrations-områder fra % og ned til µg/l. Optimering af alle systemparametre sikrer maksimum energi og højeste sensitivitet, hvilket betyder, at med automatisk optimering af flamme eller brænderposition er systemet klart til enhver prøvetype.

Kvantificeringen af multielementer i ultralave sporkoncentrationer udføres AA-6300 i kombination med en digitalt kontrolleret grafit-ovn GFA-EX7. I denne kombination arbejder instrumentet på højeste energiniveau og med elektronisk dobbeltstrålestabilitet. Den digitale ovn med høj sensitivitet og intelligent temperaturkontrol resulterer i en detektionsgrænse (iflg. DIN 51401/1), som er næsten ufattelig. Detektionsgrænsen for bly i ovnen målt i overensstemmelse med 3 sigma er 0,085 µg/L med et injektionsvolumen på 20 µL, resulterende i en absolut værdi på 1,7 pg. Ydermere garanterer dette ovnkoncept ekstrem lang levetid for grafitrørene (2000 injektioner ved 2800 °C og en HNO3 syrekoncentration på 0,1 % i vandig opløsning). Tabel 1 viser typiske detektionsgrænser for elementer ved grafitovnsteknik og injektion af 20 µL.

I kombination med prøvepræparationsstation ASC-6100 og dilutersystem ASK-6100 er det muligt med AA-6300 spektrometre i flamme- og ovnteknik at udføre fuldautomatisk multielementanalyse af op til 20 elementer i en analytisk sekvens. Opstilling af kalibreringskurver sker automatisk ud fra blot en enkelt stamopløsning. Prøver, der overskrider kalibreringsområdet, fortyndes og reanalyseres. Denne funktion er til stede i ovn- og flammeteknik med såkaldt microsampling.

Hardwarekonceptet er modulært og tilgængeligt for hele AAS familien. Introduktionen af AA-6300 er gjort samtidigt med seneste version af det brugervenlige WizAArd software (32- bit struktur) i et Windows 2000 miljø. At software tillader fremstilling af nye metoder ved hjælp af “wizard” funktion, betyder definerede taster, som fører brugeren gennem hele menuen med henblik på at forhindre fejlbetjening. På den anden side er det muligt for den rutinerede bruger at kontrollere systemet via “worksheets” og udføre optimering af systemparametre individuelt.

Software-pakken inkludere mange features omkring QA/QC så som kalibreringscheck, kvalitets kontrolstandarder, ”spikede” prøver m.m. Yderligere optimeringsfunktioner i forbindelse med flamme- og ovnteknik er til rådighed med henblik på at finde frem til de mest egnede parametre. Denne software-version er kompatibel med alle krav inden for CFR 21 part 11 (elektronisk signatur) og FDA regulativer. Meget vigtigt for brugen af atomabsorptions spektrometre som værktøj ved kvalitetskontrol og certificerede laboratorier er et valideringsprogram, som er inkluderet i WizAArd software som standard.

Gonzalo Santos Armajach

Gonzalo Santos Armajach

Produktspecialist

E-mail: gsa@holm-halby.dk
Direkte: 43 26 94 19
Vis Gonzalos LinkedIn-profilVis Gonzalos profil


Holm-Halby.dk

Tlf.: 4326 9400

Vallensbækvej 35
DK-2605 Brøndby


INCUBA Science Park
Brendstrupgårdsvej 102
8200 Aarhus N

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbreve med nyt om leverandører, tilbud på produkter og berigende artikler samt invitationer til seminarer og uddannelse.

iso

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.

Copyright © 2019 | Holm & Halby A/S