Mikrochip Elektroforesesystem

Shimadzu MultiNa

DNA og RNA nukleinsyres størrelsesbestemmelse og kvantificering med mikrochip elektroforesesystem.

Ganske hurtigt og nemt udføres DNA og RNA nukleinsyres størrelsesbestemmelse og kvantificering med dette revolutionerende mikrochip elektroforesesystem.

Som det ideelle alternativ til agarose-gel elektroforese bruger MultiNA sofistikeret mikrochip-teknologi til at gennemføre en fuldt automatiseret high-speed elektroforese separation og fluorescens-detektion til at udføre analyser med høj sensitivitet. Udstyret placeres på laboratoriebordet, og det kan omgående udføre en opgave, hvorpå resultaterne hurtigt vil ses.

Fordele:

Lavere analyseomkostninger:
En sofistikeret genanvendelig mikrochip bevirker lavere omkostninger til forbrugsvarer pr. analyse end med agarose-gel elektroforese.

Større hastighed:

  • High-speed automatisk udførelse af op til 120 analyser (En opsat analyse kan omfatte op til 120 prøver, mens instrumentet kan acceptere minimum 108 prøver (96 + 12 ekstra))
  • Analysehastighed på ca. 80 sekunder/analyse


Opsætning:

Enkel opsætning af prøver og separationsbuffer for automatiseret analyse af op til 120 prøver. Op til fire mikrochips kan installeres for parallelle processer ved analysens forbehandling og elektroforese, hvilket resulterer i proceshastighed så hurtig som kun 80 sekunder pr. prøve.

High Sensitivity detektion:
Idet systemet er udstyret med en LED-exciteret fluorescensdetektor, er MultiNA systemet ca. 10 gange mere sensitivt end ved anvendelse af ethidiumbromid-farvning.

Høj opløsning og høj reproducerbarhed:
Vælg den optimale separationsbuffer til prøven. Simultan elektroforese med en intern marker sikrer høj analysesikkerhed og reproducerbarhed.

Nemt at bruge:
Først laves et analyseskema, og derpå tilsættes reagens og prøver, hvorefter der klikkes på [Start]. Et bredt udvalg af nyttige funktioner gør brugeren i stand til at udføre design af analyseskemaet og databehandlingen hurtigere og ganske enkelt.

Fordel 1
Lavere analyseudgifter
Med en sofistikeret genanvendelig mikrochip opnås lavere omkostninger for forbrugsartikler pr. analyse end for elektroforese med agarose gel. Dette er baseret på listepriser på det japanske marked *), idet kalkulationerne fra Shimadzu indikerer omkostninger på 25 yen (US $ 0,20) pr. DNA analyse og 35 yen (US $ 0,30) pr. RNA analyse.
*) Oversigt fra Shimadzu med sammenligning af listepriser for kommercielle produkter.

Fordel 2
Højere hastighed
Systemet arbejder med high-speed automatisk operation for op til 120 analyser **) med 75 sekunder/analyse ***).
Prøver og separationsbuffer sættes ganske enkelt op til automatisk analyse af 120 prøver. Op til fire mikrochips kan placeres til parallel proces af analysens forbehandling og elektroforese, hvilket resulterer i en cyklustid på 75 sekunder pr. analyse.
De 75 sekunder pr. analyse inkluderer ikke den tid, der medgår til at udføre den første vask, sidste vask og initial analyse.
**)Et analyseskema kan omfatte op til 120 prøver, mens instrumentet kan acceptere maksimalt 108 prøver (96 + 12 ekstra).
***) For DNA standard analyse (DNA-1000 kit/premixed) med brug af fire mikrochips.

Fordel 3
High Sensitivity detektion
Instrumentet er udstyret med en LED-exciteret fluorescensdetektor. Hvilket giver ca. 10 gange højere sensitivitet end ved ethidiumbromid farvning (baseret på Shimadzu’s egne studier)

Fordel 4
Høj opløsning og høj reproducerbarhed
Vælg den rette separationsbuffer, der bedst passer til prøven. Interne laveste og højeste mærker i reagenskittet sikrer høj analysesikkerhed og reproducerbarhed.
1 US $=120 japanske yen

Betjening/Software
Betjening af Mikrochip Elektroforese System MCE®-202 MultiNA er helt forskellig fra traditionelle systemer, der anvender manuel agarose-gel elektroforese samt éngangs mikrochip elektroforese systemer, når det drejer sig om fordelene ved automatiseret udstyr og ønsket om enkelhed i anvendelsen.
Størrelsesmærker korrigerer automatisk elektroforeseresultater ved automatisk forudbestemmelse af størrelse og kvantificering. Ydermere kan brugeren selv udføre enten automatiske eller manuelle re-analyser på de leverede data. Dette kan også gøres, selv om den igangværende analyse af prøver endnu ikke er afsluttet.
De løbende data bekræftes efter et hurtigt blik på status-displayet, analyseskemaet og chip-status visning. Separationen bliver vist på elektroferogram som “real time analyse”.
Betydelige betjenings- og vedligeholdelsesfunktioner er indbygget, inklusive check af funktioner.


Holm-Halby.dk

Tlf.: 4326 9400

Vallensbækvej 35
DK-2605 Brøndby


INCUBA Science Park
Brendstrupgårdsvej 102
8200 Aarhus N

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbreve med nyt om leverandører, tilbud på produkter og berigende artikler samt invitationer til seminarer og uddannelse.

iso

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.

Copyright © 2019 | Holm & Halby A/S