Et spørgsmål om at sikre personsikkerhed og produktsikkerhed

Et sikkerhedskabinet er kun så sikkert, som det bliver anvendt, og så sikkert som det er placeret i laboratoriet.
Mange faktorer er vigtige, hvis man skal opnå maksimal sikkerhed i arbejdet i et LAF kabinet.

  • Højde i lokalet
  • Ventilation
  • ”Trafik ”
  • Andet udstyr i umiddelbar nærhed
  • Anvendelse af kabinetter med certifikat, så man er sikker på, at kabinettet har de rette produktegenskaber.

Anbringelsen af kabinettet og dets placering i laboratoriet kan have mærkbar effekt på dets ydelse, da det kan påvirkes kraftigt af andet udstyr, så som vægge, borde, trafik i laboratoriet og naturligvis luftsystemer i rummet. Der forefindes relevante retningslinjer i f.eks. UK fra BS 5726:2005, som giver vejledende information om anbringelse af kabinetter. Hvis disse retningslinjer tages i betragtning og følges, vil det sikre, at kabinettet yder maksimal beskyttelse både for person og produkt. Et sikkerhedskabinet er kun så sikkert, som det bliver anvendt – og ligeledes kun så sikkert, som det er placeret i laboratoriet.

LAF 1150X600 1

Højde i lokale
Højden af lokalet fra gulv til loft, hvor kabinettet skal anbringes, skal også tages i betragtning, specielt hvis kabinettet skal stå på et hæve/ sænke stativ frem for et stativ med fast højde. Det er vigtigt at opmåle det pågældende område nøjagtigt og tage hensyn til eventuelle loftanbragte lam-per eller anden installation, som vil blive påvirket efter installation. Hvis kabinetterne skal recirkulere udblæsningslufte til laboratoriet, bør et område på ca. 20 cm fri højde over kabinettet være tilstrækkeligt. Herved sikrer man, at udblæsningsluften ikke møder forhindringer, som kan have indfly-delse på flow mønsteret i kabinettet. Man sikrer også uhindret service tilgang, herunder periodisk test af afkastfilteret. Hvis kabinetter skal instal-leres mod væggen, er det bedre at efterlade en smule plads bagved for ikke at genere udblæsningsluften. Placering bør være ca. 5 cm fra bagvæg, dette gælder specielt, hvis kabinetter er anbragt side om side, eller hvis andet udstyr så som inku-batorer eller køleskabeer anbragt tæt på. I Danmark er kabinetter primært tilsluttet ekstern ventilation, og derfor skal højden i lokalet tilstræbes til ca. 270 cm for at imødekomme optimal siddeposition ved kabinettet. Hvis der anvendes hæve/sænke stativ tilrådes det, at man har kabinet-tet ca. 5 cm fra bagvæg, og pga. klemrisiko minimum 2,5 cm til nærmeste anden installation.

Ventilation og konditionering af luften
Når man designer en ny facilitet, må man være meget opmærksom på ikke bare kabinettets placering i forhold til omgivende trafik og udstyr, men også placering af indtag for aircondition og ventilatorer for udblæsning. Disse elementer, der har negativ indvirkning på kabinettetsluftstrøm, når den strømmer ned over eller forbi fronten af kabinettet, vil resultere i turbulens samt give anledning til krydskontaminering. Det er derfor nødvendigt at sikre, at kabinettet testes, når alt personel er i laboratoriet, og alle A/C systemer er i funktion som planlagt. Uanset om lokalets A/C systemer er i kassetteformat, opdelte eller vægmonterede kan disse have stor indvirkning på, hvordan luften bevæger sig i lokalet, så deres place-ring skal vurderes nøje for ikke at have negativ indvirkning på kabinettets ydeevne.

Erstatningsluft
I Danmark er de fleste sikkerhedskabinetter tilsluttet med fast og tæt udsugning over kabinettets udblæsning. I disse tilfælde vil der være behov for at tilføre erstatningsluft til lokalet. Denne erstatningsluft tilføres via luftkanaler eller loftindblæsninger af forskellig udformning. Placering af disse skal overvejes nøje, da de kan lave flowet diffust og forårsage turbulens forbi kabinettets frontrude. Loftmonterede diffuser gitre skal ideelt set være justerbare, så de kan dirigere luften bort fra kabinetterne om nødvendigt. Almindelige “swirl” type diffusere bør aldrig anvendes, da de danner et højt niveau af turbulens, som kan have negativ indflydelse på sikkerhedskabinettets flow mønster. Det anbefales, at luft-hastigheder i lokalet skal holdes under 0,3 m/sek. Der er kun begrænset information til rådighed om, hvor langt kabinettet skal være fra luftindtag.

LAF 1150X600 5

Trafik i laboratoriet
En vigtig forudsætning for at kabinettets ydelse er optimal er korrekt placering i forhold til trafik i området omkring kabinettet.

Test af installationen
Den sikreste metode er at udføre en røgtest for at visualisere luftflowet, eller at udføre en Kl-discus test ved installationen for at sikre at kabinettets flowmønster ikke forstyrres. Afstande på mindst 1,5 meter diagonalt fra AC aggregat skal betragtes som minimum, men selv det kan være for lidt, hvis luftflowet er kraftigt.

For yderligere information kontakt
Søren Thuesen, produktspecialist i Holm & Halby
tlf. 4326 9403 - st@holm-halby.dk

Copyright © 2019 | Holm & Halby A/S