Ansvarligt forbrug og produktion

FN’s verdensmål, ISO 14001 og ISO 45001

Både FN’s verdensmål, vores ISO 14001 (Miljøledelsessystemer) og ISO 45001 (Arbejdsmiljøledelsessystemer) certificeringer er sammen med vores Code of Conduct en rettesnor for tilrettelæggelse af vores arbejde. De hjælper os til at afgøre, hvad der er rigtigt og forkert, når vi skal træffe en beslutning og overveje, hvordan vi bedst får bæredygtighed integreret i vores forretningspraksis. 

Samtidigt forpligter vores fokus på bæredygtighed alle i virksomheden til ikke blot at sørge for, at vi er en god forretning på det økonomiske område, men at vi også skaber overskuddet på en måde, der er socialt og miljømæssigt ansvarlig.

Med vores store erfaring med korrekt håndtering af både miljø og arbejdsmiljø i hverdagen var det en selvfølgelig sag, at vi skulle have certificering til at bevise dette. Vi er derfor i dag både ISO 14001 (Miljø) og ISO 45001 (Arbejdsmiljø) certificeret.

Holm & Halby er også en del af den svenske koncern AddLife, som på baggrund af FNs verdensmål har udpeget 3 fokusområder for koncernen og dermed også Holm & Halby:

  • Ansvarlig markedsdeltager (FN 8,5 - 10,2 - 12,6 - 16,5 - 16,6 )
  • Ansvarlig arbejdsgiver (5,5 - 8,8 - 10,3 - 10,4 - 16,7)
  • Ansvarlig producent og distributør (8,4 - 12,1 - 12,4 - 12,7)

Du kan læse mere om AddLife bæredygtighed her

AddLife udgiver årligt en ”Bæredygtighedsrapport” som kan hentes her (AddLife Hjemmeside)

Fokus på verdensmål nr. 12
Holm & Halby har helt naturligt specielt fokus på verdensmål nr 12 ”Ansvarligt forbrug og produktion” da det er der en virksomhed af vores type kan gøre den største forskel. ”Ansvarligt forbrug og produktion” involverer bl.a. et produkts liv fra vugge til grav, hvor vi rådgiver om og understøtter korrekt håndtering i alle faser.

Et Produkts LivsCyklus
- gør en indsats i alle faser:

Illustrationen viser hvordan vi har ydelser til alle produktet faser, med det mål at fryseren skal leve længst muligt med minimum forbrug i levetiden - og at den efterfølgende bliver bortskaffet korrekt. Det medfølger fokus på områder man ikke altid tænker ind i bæredygtighed, f.eks. korrekt brug og korrekt løbende vedligeholdelse.

Når vi eksempelvis vælger en fryser, går vi efter bedste ydelse totalt set på antal prøver i forhold til energiforbrug– vi rådgiver om korrekt placering af fryseren for bedste energiforbrug og levetid. Vi afholder kursus i korrekt vedligeholdelse, i det tilfælde man ikke vil købe ydelsen fra os – skal den repareres skal det foregå lovmæssigt korrekt af certificeret tekniker så kølegasser ikke forurener – og endelig når fryseren skal bortskaffes er det vigtigt for produktets totale miljøregnskab at det foregår korrekt via EL retur ordningen og vi kan genanvende gasser.

Det betyder for dig, at du kan til enhver tid kontakte produktspecialist eller tekniker fra Holm & Halby for at søge råd om større bæredygtighed for dit nuværende eller næste produkt, for vi har allerede erfaring med at tænke dit bæredygtige produkt helt til ende, således at du kan udføre dit daglige arbejde som før, men med langt mindre ressourceforbrug.

Du kan downloade vores Code-of-Conduct her

Du kan se vores bæredygtigheds folder her

Du se AddLife 2022 ”Bæredygtighedsrapport” her

Hvis du vil vide mere om bæredygtighed