Klassificeringen af renrum på Regionshospitalet Gødstrup

Holm & Halby lægger sidste hånd på klassificeringen af renrum på Regionshospitalet Gødstrup - Midt- og Vestjyllands nye storhospital.

 

Renrum Test Gødstrup 870

 

Regionshospitalet Gødstrup er en del af en større omlægning af hospitalsdriften i Region Midt- og Vestjylland. Hospitalet er snart klar til at slå dørene op, og i den forbindelse er Holm & Halbys teknikere i gang med den sidste del af renrums-klassificeringen.

Denne artikel er skrevet af Bent Grønlund fra Modpol, som deltog på en arbejdsdag med 2 af Holm & Halby´s teknikere

GPS’en stod til Kapelvej 5, Gødstrup i Herning, og på denne blæsende tirsdag morgen havde jeg en aftale med Finn. Efter lidt omveje, mellem en del håndværkerbiler, mødte jeg ham på P-pladsen uden for hospitalet. Det var ikke første gang vi mødtes, så vi skulle lige vende sidste besøg i Aalborg. Finn førte mig gennem hospitalets lange gange, og til dagens første omklædning - af en alenlang række af omklædninger.

Holm & Halbys tekniske kompetencer strækker sig meget længere end reparation og service af apparater

På hospitalet har teknikerne Finn og Michael gennemtestet de renrum, som skal leve op til de forudbestemte klassificeringskrav. Fra bygherrens side er der naturligvis lagt meget arbejde i at designe de forskellige renrum, men når tanker og ideer skal transformeres fra tegnebrættet til den virkelige verden, er der meget som kan ændre sig. Og netop derfor foretager Holm & Halby omfattende tests og dokumentation inden rummene endeligt kan tages i brug.

Efter flere omklædninger stod jeg nu i ”det allerhelligste”. Et spritnyt renrum med ”State of the Art” LAF-kabinetter. Her blev jeg præsenteret for Michael, som jeg først genkendte til frokost – efter endnu en række omklædninger. Finn og Michael havde på det her tidspunkt arbejdet på klassificeringen af renrummene i flere måneder, og de var som sædvanligt ivrige efter at fortælle mig om, hvad det hele gik ud på.

Michael Tst Af Berner 1100

Renrums-klassificeringen

Processen foregår i flere etaper for at sikre, at man løbende har fuldt overblik.

Der startes med en simpel gennemgang af de iøjnefaldende udfordringer. Rummene på Regionshospitalet er lyse og indbydende med masser af naturligt dagslys fra vinduespartierne, og her stilles krav om, at vinduesglassene er af dobbeltglas.

Der foretages en partikelmåling af rummene inden LAF-kabinetterne placeres for at sikre, at ventilationen virker efter hensigten. Når LAF-kabinetterne er placeret og de er forbundet til ventilationen, bliver de testet, og de kravsspecifikke softwareændringer som Regionshospital Gødstrup ønsker opdateres på kabinetterne.

Processen dokumenteres gennem en omfattende dokumentationspakke - IQ/OQ.

Ved Installation Qualification (IQ) testes LAF-kabinettet for at sikre, at software og hardware er installeret korrekt, og at både el- og flowlinjeforbindelse fungerer optimalt.

Operation Qualification (OQ) dokumenterer, at LAF-kabinettet fungerer i henhold til forskrifterne. OQ-proceduren konfirmerer, at instrumentet møder alle relevante og kendte specifikationer i det miljø, hvor det skal bruges. OQ-proceduren følger i umiddelbar forlængelse af IQ-proceduren.

Igen foretages partikeltælling af selve rummet - med op til ti målepunkter. Hver enkelt seance varer 30-40 minutter, da rummet mellem målingerne skal have tid til at stabiliseres for at få de optimale målingsresultater. Alle målinger dokumenteres naturligvis - enten som filer eller som udskrift.

Udsug Tst Video 1100

Formiddagen gik med at gennemgå og opdatere LAF-kabinetterne. Efter en frokost med udsøgte sandwich fra den lokale tankstation tog vi hul på eftermiddagens program - røgtest. Vi fik selskab af repræsentant for Region Midt- og Vestjylland, som overvågede denne del at testen. Indhyllet i røg og damp som Kong Christian. blev hver en afkrog i rummene efterprøvet med røg. Og luftstrømmene blev herefter uhyre synlige - både i kabinetterne og i selve rummet.

Ud over selve rummet bliver ventilationsindblæsningen i loftet ligeledes målt. Der måles på trykforskelle på begge sider af HEPA-filtrene. Senere foretages en visuel røgtest i både kabinetter og i rummet. Testen er meget lavpraktisk, men uhyre effektiv. Der lægges røg fra en lille røgkanon langs gulvet, og i særdeleshed ved de steder, som anses problematiske. Typisk forsvinder røgen med ventilationen - enten i kabinetterne eller via den generelle udsugning. Er der steder, hvor røgen bliver "hængende", er det et udtryk for, at der bør tages action. Alle røgudlægninger dokumenteres nøje på videooptagelse.

Luftudsug Tst 1100

Partikelmålingerne er tidskrævende, røgtests kræver omhyggelighed og LAF-kabinetternes opdateringer og tests er omfattende, men nogle af de store benspænd i teknikerens arbejdsdag er det tøjskifte/omklædning - op til 14-16 gange pr. tekniker - der kræves, når man arbejder i renrum.

……..og så var der lige brandalarmen

Den blev udløst ved en røgtest…..En misforståelse fra hospitalets alarmcentral. Brandkorpset blev dog hurtigt beroliget, og da de havde sikret sig, at der ingen brand var, vendte de hjem igen. Jeg kunne også vende hjem efter en lang dag fyldt med indtryk og informationer fra de to ivrige teknikere – og flere tøjskift end Copenhagen Fasion Week…

Copyright © 2019 | Holm & Halby A/S