Biosikring og Bioberedskab

Holm & Halby er godkendt af Center for Biosikring og Bioberedskab og har tilladelse til at handle med kontrolbelagt udstyr, hvilket blandt andet omfatter bioreaktorer.

Biologiske våben er forbudt i internationale konventioner, og alle lande er forpligtet til at imødegå spredning af våbenegnede komponenter. Visse biologiske stoffer og apparater kan både have en helt fredelig anvendelse i fx forskning eller industrivirksomhed og misbruges til fremstilling og brug af biologiske våben (dobbelt anvendelighed). 

Virksomheder, laboratorier, forskningsinstitutioner mv., der ønsker at arbejde med stoffer med dobbelt anvendelsesmulighed, skal have tilladelse dertil fra Center for Biosikring og Bioberedskab (CBB), der er den statslige myndighed på området.

Læs mere om biosikring på "Center for Biosikring og Bioberedskab" hjemmeside