Haier-frysere skaber store fordele på Herlev Hospital

Inden for de næste to år fuldfører hospitalet et nyt stort fryserhotel med vandkølede Haier-frysere fra Holm & Halby.
Det giver ekstra stor frysekapacitet, lavt energiforbrug og effektiv drift, og så koster Haier-fryserne kun det halve af tilsvarende modeller fra andre producenter.

Gennem mange år har vandkølede laboratoriefrysere typisk kostet cirka 30 % mere end luftkølede, men det har verdens største fryserproducent Haier ændret på. Her koster vand- og luftkøling det samme, og det er blot én af mange gode grunde til, at Herlev Hospital nu baserer et nyt stort regionalt fryserhotel på Haiers banebrydende produkter.

 

L1007162

 

Dobbelt så stor frysekapacitet
Den store fordel ved vandkølede frysere er, at de kan opstilles meget tættere på hinanden end luftkølede. Det betyder, at Herlev Hospitals fryserhotel, når det er færdigudbygget, får plads til helt op til 500 frysere. Samtidig har Haier-fryserne et ekstra stort indre rumfang på hele 959 liter. Efterhånden som hospitalets ældre luftkølede frysere tages ud af drift, vil de blive erstattet med vandkølede Haier-frysere. Det vil på sigt give cirka dobbelt så stor
frysekapacitet per m2 end tidligere.

V-drive sparer strøm
Haier-fryserne har som standard frekvensstyret V-drive, der både sparer på elforbruget, afgiver mindre støj og forlænger kompressorens levetid. Desuden afgiver de kun halvt så meget varme som frysere uden frekvensstyring.
På grund af disse klare fordele har V-drive typisk kostet ekstra, men også her har Haier nu kraftigt hævet barren for, hvad man kan forvente af et standardprodukt.

Nemmere drift
En anden iøjnefaldende fordel ved Haier-fryserne er deres store, veldesignede touch-skærm, som giver nem adgang til mange relevante driftsinformationer - såsom temperaturkurver og fejlmeddelelser.

Desuden har hver fryser seks sensorer, som konstant overvåger driften og gør det lettere at lokalisere årsager til eventuelle fejl eller driftsforstyrrelser. Fx kan sensorerne registrere, om en dør har været åben for længe, eller om der mangler vandtilførsel. Det giver hurtig og effektiv fejlfinding. Vi forventer at kunne supportere et langt større antal fryser med det samme personale, fordi Haier gør driften væsentligt lettere. Der er tænkt grundigt over brugervenligheden, og når du ganger det op med flere hundrede enheder, har det ret stor betydning for vores daglige arbejde, siger Philip Køster, fagkoordinator i Center for Ejendomme, Region Hovedstaden.

 

L1007150

Overskudsvarmen skal genanvendes
På Herlev Hospital vil overskudsvarmen fra fryserhotellets mange enheder blive overført til en såkaldt kølering, der løber rundt i alle hospitalets bygninger. Det betyder, at næsten 50 % af frysernes overskudsvarme kan genanvendes til andre formål. Det vil samtidig reducere behovet for rumafkøling i fryserhotellet markant. Der er med andre ord tale om energibesparelser på flere niveauer. Haier rykker også ind på afdelingerne Selvom en stor del af hospitalets voksende behov for fryserkapacitet fremover dækkes af fryserhotellet, er der fortsat brug for frysere ude på afdelingerne. Her beslutter personalet i princippet selv, hvilke produkter der skal indkøbes, men ofte bliver Center for Ejendomme spurgt til råds først. Herfra vil rådet fremover være: Køb Haier. – Anbefalingen giver næsten sig selv, fordi forholdet mellem pris og kvalitet er helt usædvanligt. Det er virkelig gode produkter til en utrolig skarp pris. Jeg tror, det vil få stor indflydelse på markedet i de kommende år, siger Philip Køster.

 


 

NOTE: Region Hovedstadens Fælles Fryserfaciliteter og BIOSEK 
Region Hovedstaden har etableret fælles fryserfaciliteter til opbevaring af biologisk materiale fra regionens mange biobanker. Derudover er der blevet etableret et biobanksekretariat (BIOSEK), som skal hjælpe forskere og klinikere med at få opbevaret og registreret deres biobankmateriale. De nye fryserfaciliteter opfylder kravene til korrekt og sikker opbevaring af biologiske prøver, bl.a. for at sikre at prøverne ikke bliver ødelagt ved eksempelvis oversvømmelse, strømsvigt eller frysernedbrud. Målet med de nye fryserfaciliteter er at skabe bedre betingelser for samarbejde og forskning i biologisk materiale i regionen, og samtidig sikre en bæredygtig, effektiv og forsvarlig opbevaring af biobankmaterialet.

Hvis du vil vide mere om mulighederne for at få prøver opbevaret i de fælles fryserfaciliteter kan du kontakte BIOSEK på biosek@regionh.dk

 

 

 

Copyright © 2019 | Holm & Halby A/S